International Council for Traditions of Music and Dance

A Non-Governmental Organization in Formal Consultative Relations with UNESCO

بیانیه ی شورای بین المللی موسیقی سنتی با نظر به استعمارزدایی از شاخه های علمی مطالعات رقص و موسیقی

[English] [French] [German] [Hindi] [Mandarin] [Nepali] [Persian] [Portuguese] [Spanish] [Swahili]

با ارجاع به اساسنامه ی شورای بین المللی موسیقی سنتی و اعلامیه اصول اخلاقی و تمامیت حرفه ای؛

بعلاوه ی ارجاع به ماموریت این شورا برای ایجاد پیوستگی میان دانش پژوهان و محققان رشته های موسیقی و رقص و نیز پیوستگی با هنرمندان، فعالان فرهنگی و سایر افراد، اجتماعات و موسسات، با هدف تحقق مساوات، مشارکت اجتماعي، حقوق بشر، و پایداری و تداوم هنرهای نمایشی؛

بهره گیری از ماهیت و ساختار گسترده ی بین المللی این انجمن، دربرگیری رسوم مختلف در حیطه ی پژوهش در سطح جهانی، و  ایجاد تمرکز ویژه بر موضوعات و موقعیتهای جغرافیایی خاص، در میان گروه های پژوهشی و مطالعاتی وابسته به این انجمن؛

تایید و اذعان به اهمیت احترام و گرامیداشت سایر زبانهای رسمی به غیر از زبان انگلیسی، ارزشها و نیز نقاط قوت مفهومی مربوط به آن زبانها؛

بعلاوه ی تایید و اذعان به نیاز شناختی، اخلاقی و سیاسی به شأن و منزلت و برابری بشر با وجود تفاوتهایش، که اخيرا توسط جنبش موسوم به ’جان سیاهپوستان مهم است‘  از اهمیت تازه ای برخوردار گشته است؛

به رسمیت شناختن این امر مهم که سازمانهایی چون شورای بین المللی موسیقی سنتی، هم باید بطور مداوم به مرور و بررسی نحوه عملکرد خود در راستای مبارزه با هرگونه تبعیض بپردازند و هم نیاز به طراحی فعالیتهایی دارند که مربوط به مبارزه و غلبه بر تبعیض و/یا اعمال و روشهایی که بر پایه ی غرض ورزی (بر اساس نژاد، ملیت، قومیت، زبان، مذهب، جنسیت، گرایش جنسی، سن، ویژگی های بدنی، معلولیت جسمی، پیشینه ی اجتماعی-اقتصادی، رتبه بندی شغلی، شیوه ها و تئوریهای پژوهشی و سایر اساسهای غرض ورزی) هستند؛

بعلاوه ی به رسمیت شناختن این حقیقت که چنین فعالیتهایی باید سپس به شکلی ریشه ای در بستر رویکردهای موسساتی و انفرادی نهادینه شوند و نیز در سلسله مراتب دانشگاهی، بازار کار، شیوه های چاپ و نشر، عملکرد نهادهای حمایت مالی و همچنین در ماهیت بی ثبات فعالیت این شورا پدیدار گردند؛

 شورای بین المللی موسیقی سنتی بدینوسیله مصمم بودن خود را در ادامه دادن و ارتقابخشی به فعالیت در حیطه های ذکر شده و تعهد به استعمارزدایی از شاخه های علمی مطالعات رقص و موسیقی (که شامل استعمارزدایی از ساختار درون سازمانی این شورا نیز میشود)، اعلام میدارد.

فعاليتها

هدف از فعالیتهایی که در زیر ذکر میشوند اینست که طیف وسیع و متنوع اعضای این شورا در گقتمانی که از تنوع چشم اندازی برخوردار است، سهیم شوند:

  1. مجموعه ای با عنوان ’گفتگوهای آنلاین شورای بین المللی موسیقی سنتی‘ سازماندهی خواهد شد که در هر بخش ازین مجموعه تمرکز گفتگوها بر موضوعی ویژه بوده و شرکت کنندگان آن از طیفی وسیع و با توانمندیهای گوناگون در پژوهش، ثبت اسناد، تدریس، محافظت از میراث فرهنگی، در حیطه ی موسیقی، رقص و هنرهای نمایشی خواهند بود. در هر قسمت از این برنامه، یک یا چند منبع مرتبط برای مطالعه در زمینه های مرتبط با حقوق بشر، استعمارزدایی، و/یا سایر موضوعات مرتبط، پیشاپیش در اختیار اعضا قرار داده خواهد شد. اعضای کمیته ی مدیریتی این برنامه که توسط هیئت اجرایی برگزیده خواهند شد، از گروه های مطالعاتی، کمیته های منطقه ای و ملی و کلیه ی اعضای خود، برای ارائه ی پروپوزال هایی با محوریت سازماندهی و رهبری هر قسمت از این مجموعه گفتگوهای آنلاین، دعوت گسترده بعمل خواهد آورد.
  2. به عنوان بخشي از نظر سنجی سالانه ی شورای بین المللی موسیقی سنتی (برای سال ۲۰۲۰)، از اعضای شورا دعوت خواهد شد تا برای غلبه بر رویکردهای تبعيض آمیز احتمالی که در گردهماییهای این شورا در سالهای گذشته رخ داده اند، شیوه هایی را شناسایی، توصیف و ارائه کنند.
  3. کمیته ی حضور اینترنتی  مرتبط با هیئت اجرایی، در نظر خواهد داشت که راهکارهایی را ایجاد کند تا از طریق آنها طیف وسیعتری از محتوای پژوهشی و مطالعاتی در سکوهای آنلاین این شورا بکار گرفته شده و نیز مخاطبین و دست اندرکاران از اقشار متنوعتری جذب این سکوها شوند.
  4. کمیته ی  ’مود کارپِلِس‘ ، ’دانش پژوهان جوان‘  و سایر نهادهای حمایت مالی مرتبط با هیئت اجرایی راهکارهایی را برای ارتقای امکانات موجود در نظر خواهند گرفت تا میزان مشارکت در گردهمایی های شورا، در میان دانشجویان و شاغلین دانشگاهی نوپا و نیز اعضایی که اهل مناطق کمتر شناخته شده (توسط شورای بین المللی موسیقی سنتی) هستند و یا با معضل نابرابری اقتصادی مواجه اند، افزایش یابد.
  5. برای کنفرانس سال ۲۰۲۲ برگزاری یک میزگرد ویژه ی روءسا  با محوریت موضوعاتی که ذکر شد، در نظر خواهد بود.
  6. هیئت اجرایی همچنان به نقش خود به عنوان مشاور برای خلق ابزاری که از طريق آن بتوان هرگونه تبعیض، سواستفاده، یا موارد مشابه را در گردهمایی ها گزارش کرد، ادامه خواهد داد. 
  7. هیئت اجرایی همچنان به نقش خود به عنوان مشاور برای تشخيص شیوه/شیوه های ارتقای مدیریت شورای بین المللی موسیقی سنتی، از جمله ساخت و اجرای کمیته های مختلف مربوط به این هیئت، ادامه خواهد داد تا بدینوسیله تعهد شورای بین المللی موسیقی سنتی به امر استعمارزدایی بهتر انعکاس و جلوه داده شود.
 

Translators: Armaghan Fakhraeirad, Elnaz Kafshkanan and Behrang Nikaeen